Przedmiot
Okucie końca pasa
Chronologia
faza C3-D
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Języczkowate okucie końca pasa ze stopu miedzi. Zachowany zaczep z dwoma nitami. Ornament z podwójnych rzędów krótkich i gęsto rozmieszczonych nakłuć, w górnej części krzyżujących się ze sobą, w dolnej – załamanych trójkątnie w około połowie szerokości okucia i rozmieszczonych w trzech grupach. Miejscami wzdłuż krawędzi widoczna cienka, ryta linia. Typologia: Madyda-Legutko VI.12.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
29 (AZP 86–94/205)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. – 4,40 cm; szer. maksymalna – 1,70 cm, w miejscu zaczepu – 1,10 cm; gr. – 0,20 cm, w miejscu zaczepu – 0,40 cm
Waga
Stan zachowania
kompletne
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8208
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 78–79, 295, 297–298, ryc. 67:153, tabl. XVI:153.

Dane dodatkowe