Przedmiot
Okucie końca pasa
Chronologia
młodsza część V wieku
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Języczkowate okucie końca pasa ze stopu miedzi, z uszkodzonym zaczepem. Smukłe, delikatnie profilowane ze ściętymi krawędziami, zakończone spiczasto. Na wysokości podstawy zaczepu prostokątny „uskok”; poniżej ornament w postaci dwóch poprzecznych linii rytych i umieszczonych na zewnątrz od nich rzędów łukowatych stempelków. Typologia: Madyda-Legutko VI.12.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
29 (AZP 86–94/205)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 5,50 cm; szer. maksymalna – 1,20 cm; gr. – 0,20 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletne - uszkodzony zaczep
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8154
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 78–79, 295, 297–298, ryc. 67:154, tabl. XVI:154.

Dane dodatkowe