Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Okucie pasa
Chronologia
późny okres rzymski / okres wędrówek ludów
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Prostokątne okucie pasa ze stopu miedzi. Szerokie, z ażurowym i reliefowym ornamentem. W centralnej części prostokątne, wypukłe pole z trzema niskimi żeberkami rozdzielonymi dwoma wąskimi żłobkami. Pozostały ornament rozmieszczony symetrycznie. Po obu stronach prostokątnego pola szerokie żłobki dodatkowo je wydzielające, od zewnątrz ograniczone niskim żeberkiem i kolejnym wąskim żłobkiem. Na obu końcach po dwie stylizowane głowy ptaków (orłów?) widzianych z profilu, dziobami zwróconych do „wnętrza” okucia. Oczy ptaków utworzone przez okrągłe główki nitów (łącznie czterech), z zachowanymi trzpieniami wychodzącymi na stronę spodnią. Pośrodku strony spodniej wyraźne, rozmieszczone poprzecznie ślady lutowania (?).

Miejscowość
Gródek - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. – 3,40 cm; szer. – 2,30 cm; gr. – ok. 0,20 cm; dł. nitów maksymalna – ok. 0,80 cm
Waga
Stan zachowania
kompletny
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8564
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 96–97, 295, 301–305, ryc. 70:215, tabl. XX:215.

Dane dodatkowe