Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Okucie pasa
Chronologia
okres rzymski / wędrówek ludów bądź wczesne średniowiecze
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Prostokątne okucie pasa ze stopu miedzi. Uszkodzone, mocowane na jeden nit (główka nitu niewidoczna na zewnętrznej powierzchni). Spodnia strona w miejscu nitu wyraźnie wydzielona i płaska, pozostała lekko wklęsła, co w połączeniu z nieznacznie wypukłą powierzchnią zewnętrzną daje wklęsło-wypukły kształt przekroju. Powierzchnia zewnętrza pokryta ornamentem w postaci łukowato wygiętych linii rytych z końcami opartymi na krawędziach okucia, rozmieszczonych symetrycznie i w dwóch strefach – w okolicy nitu (dwie linie) i w dolnej, zachowanej części (cztery linie).

Miejscowość
Gródek - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 3,20 cm; szerokość 1,10 cm; gr. – ok. 0,20 cm
Waga
Stan zachowania
uszkodzone mocowane na jeden nit
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8555
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 96–97, 295, 304–305, ryc. 71:214, tabl. XX:214.

Dane dodatkowe