Przedmiot
Okucie rzemienia – element uprzęży końskiej (?)
Chronologia
okres rzymski
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Przedmiot srebrny w postaci w przybliżeniu trapezowatej, cienkiej blaszki, w górnej (?), szerszej części rozklepanej (wtórnie?), zakończonej masywnym guzem, w przekroju wielobocznym i wyraźnie spłaszczonym od strony spodniej (?). Na szczycie guza częściowo zatarty ornament w postaci pięciu, rozchodzących się promieniście rzędów drobnych nakłuć i wybijanych (?) punkcików. Prawdopodobnie wtórnie przerobione okucie, być może od uprzęży końskiej.

Miejscowość
Obrowiec
Stanowisko
44 (AZP 87–93/71)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
srebro
Wymiary
dł. całkowita – 2,40 cm; szer. blaszki – 0,46–0,96 cm, gr. – 0,05–0,20 cm; wymiary guza – 0,68×0,59×0,77 cm
Waga
Stan zachowania
dobry
Sposób wykonania
odlew, wybijanie
Nr inwentarzowy
MH/A/8235
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 182–183, 352, 354–355, ryc. 104:468, tabl. XLII:468.

Dane dodatkowe