Przedmiot
Ostroga kabłąkowa
Chronologia
faza B2/C1–C1a (?)
Kultura
wielbarska
Szczegółowa charakterystyka

Ostroga kabłąkowa ze stopu miedzi. Kabłąk nisko wysklepiony ze stosunkowo szeroko rozstawionymi ramionami, w przekroju daszkowatymi, najszerszy pod bodźcem i równomiernie zwężający się w kierunku zaczepów. Bodziec smukły, stożkowaty, w przekroju na całej długości czworoboczny. Zaczepy duże w postaci niemal kwadratowych tarczek. Typologia: najbliższa do Ginalski typ E/E5a2.

Miejscowość
Obrowiec
Stanowisko
44 (AZP 87–93/71)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi – CL 20654
Wymiary
wys. – 2,30 cm, bodźca – 1,30 cm; rozpiętość kabłąka – 3,90 cm, szer. u podstawy bodźca – 0,93 cm; wymiary zaczepów – 0,85×0,77 cm i 0,83×0,79 cm
Waga
Stan zachowania
dobry
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8226
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 182–183, 330–332, 334–335, 377, ryc. 88:467, tabl. XLII:467.

Dane dodatkowe