Przedmiot
Oprawa bliżej nieokreślonego przedmiotu (?)
Chronologia
okres rzymski
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Przedmiot ze stopu miedzi w postaci cienkiej, szerokiej i łukowato wygiętej, stosunkowo grubej blaszki, od spodu nieznacznie wklęsłej, w przekroju wklęsło-wypukłej – oprawa bliżej nieokreślonego przedmiotu (?).

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
29 (AZP 86–94/205)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 2,50 cm; szer. – 1,00–1,30 cm; gr. – ok. 0,20 cm; przy założeniu, że przedmiot pierwotnie był okrągły, to jego rekonstruowana średnica zewnętrzna wynosiła około 5,50–6,00 cm, a wewnętrzna około 3,20–3,50 cm
Waga
Stan zachowania
dobry
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8254
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 82–83, 354, tabl. XVII:173.

Dane dodatkowe