Przedmiot
Przedmiot ze stopu miedzi – zawieszka (?)
Chronologia
okres rzymski
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Przedmiot ze stopu miedzi – zawieszka (?). Zachowany w około połowie (?) i pierwotnie zbliżony do półksiężyca. Ramię uformowane z grubej blachy z delikatnie ściętymi krawędziami – wypukłą obustronnie, wklęsłą jednostronnie, częściowo zachowanym owalnym otworem do zawieszania.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
29 (AZP 86–94/205)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 2,40 cm, rekonstruowana – ok. 4,60 cm; szer. w miejscu otworu – 1,40 cm; gr. – 0,22 cm, na wysokości otworu – ok. 0,33 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletny - brak około połowy
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8285
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 82–83, 307, 312–314, tabl. XVII:172.

Dane dodatkowe