Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Ostroga kabłąkowa
Chronologia
stadium B2b – faza B2/C1–C1a
Kultura
wielbarska
Szczegółowa charakterystyka

Uszkodzona i masywna ostroga kabłąkowa ze stopu miedzi. Kabłąk nisko wysklepiony ze stosunkowo szeroko rozstawionymi ramionami, w przekroju daszkowatymi – jedno zachowane w około połowie – wyraźnie poszerzony pod bodźcem i równomiernie zwężający się w kierunku guziczkowatych zaczepów. Bodziec stożkowaty, delikatnie fasetowany, u podstawy ozdobiony czterema żłobkami; powierzchnie powstałych w ten sposób trzech niskich żeberek gęsto ponacinane, co sprawia wrażenie granulacji. Pomiędzy podstawą bodźca a krawędziami kabłąka w jego najszerszym miejscu, z jednej strony częściowo zatarty ornament w postaci dwóch rzędów małych, wybitych punkcików; z drugiej, uszkodzonej – pojedyncze, owalne zagłębienie. Typologia: Ginalski typ E2/E5a.

Miejscowość
Wolica Uchańska
Stanowisko
11 (AZP 86–90/101)
Gmina
Grabowiec
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
wys. – 4,90 cm, bodźca – 2,40 cm; rozpiętość kabłąka rekonstruowana – ok. 4,80 cm, szer. u podstawy bodźca – 1,80 cm; śr. bodźca u podstawy – 1,33–1,46 cm, zaczepu – 0,80–0,87 cm
Waga
Stan zachowania
uszkodzona
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/7088
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 212–213, 330–332, 334–335, ryc. 88:533, tabl. L:533.

Dane dodatkowe