Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C3/D1
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi, z odłamanymi cięciwą i igłą, zachowaną fragmentarycznie. Sprężyna 14-zwojowa, osadzona na osi. Kabłąk wąski, sztabkowaty, wygięty kolankowato, w przekroju w części środkowej trójkątny; profilowany, z czworobocznymi, nieornamentowanymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Nóżka wąska, długa, zakończona spiczasto; profilowana, z niezdobioną metopą w górnej części. Pochewka otwarta, ale na niemal całej długości ściśle przylegająca do nóżki i sprawiająca wrażenie pełnej. Zaczep pochewki drucikowaty; drut bardzo cienki, czterokrotnie i bardzo ściśle owinięty wokół podstawy kabłąka. Typologia: A.VI/1.161/162; Kokowski wzór ZG–64.

Miejscowość
powiat hrubieszowski (?)
Stanowisko
brak danych
Gmina
brak danych
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. – 4,50 cm, sprężyny – 3,00 cm; szer. kabłąka – 0,36–0,44 cm, nóżki – 0,21–0,36 cm
Waga
Stan zachowania
fragmentaryczny - z odłamaną cięciwą i igłą
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/6673
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 214–215, 221, 248, 255, 258 ryc. 33:534, tabl. L:534.

Dane dodatkowe