Przedmiot
Ostroga kabłąkowa
Chronologia
schyłek B2 po fazę B2/C1-C1a
Kultura
przeworska
Szczegółowa charakterystyka

Ostroga kabłąkowa, żelazna. Kabłąk nisko wysklepiony z szeroko rozstawionymi ramionami, w przekroju półokrągłymi, najszerszy pod bodźcem i równomiernie zwężający się w kierunku zaczepów. Bodziec smukły, stożkowaty, u podstawy w przekroju owalny. Zaczepy przypominające poprzeczne, jednostronne wałeczki wygięte naprzemianlegle. Typologia: najbliższa do Jahn typ 70–71 (Knebelsporen) i Ginalski typ C2/D.

Miejscowość
Matcze
Stanowisko
40 (AZP 84–94/116)
Gmina
Horodło
Województwo
lubelskie
Surowiec
żelazo
Wymiary
wys. – 3,70 cm, bodźca – 1,40 cm; rozpiętość kabłąka – 5,80 cm, szer. u podstawy bodźca – 0,61 cm; dł. zaczepów – 0,62 i 0,84 cm
Waga
Stan zachowania
dobry
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8516
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 168–169, 330–333, 335, ryc. 88:432, tabl. XXXVIII:432.

Dane dodatkowe