Przedmiot
Grot
Chronologia
faza B2 – stadium C1a (stadium C1b)
Kultura
przeworska
Szczegółowa charakterystyka

Grot żelazny. Tulejka uszkodzona, dość długa, nieznacznie rozszerzająca się ku wlotowi, w przekroju owalna. Liść długi z największą szerokością nieco poniżej 1/3 długości, w przekroju rombowaty ze słabo zaznaczonym żeberkiem. Typologia: zbliżony do Kaczanowski typ X.

Miejscowość
Masłomęcz
Stanowisko
4 (AZP 88-94/116)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
żelazo
Wymiary
dł. całkowita – 20,10 cm, tulejki – ok. 7,70 cm, liścia – ok. 12,40 cm; szer. liścia największa – 2,90 cm
Waga
Stan zachowania
uszkodzona tulejka
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/7412
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 168–169, 324, 326–327, ryc. 84:431, tabl. XXXVIII:431.

Dane dodatkowe