Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Paciorek
Chronologia
faza B2–[C1b –C2]–D
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Paciorek segmentowy (3 segmenty) z granatowego, półprzezroczystego szkła. Typologia: Kokowski P.4, wzór Callatis; zbliżony do Tempelmann-Mączyńska X.91.

Miejscowość
Siedliszcze - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Dubienka
Województwo
lubelskie
Surowiec
szkło
Wymiary
dł. – 1,20 cm; śr. – 0,51 cm
Waga
Stan zachowania
dobry
Sposób wykonania
topienie, nawijanie, skręcanie wokół własnej osi
Nr inwentarzowy
MH/D/162/4
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B., Hyrchała A. 2021, Siedliszcze – Umgebung, Gem. Dubienka, Kr. Chełm, in: M. Gładysz-Juścińska, A. Kokowski, B. Niezabitowska-Wiśniewska, Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum – Polen – Band 4: Lublinerland, Kraków–Lublin, 241 (LCH–5–3/0.1).

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 202–203, 314–318, ryc. 78:516, tabl. XLVIII:516.

Dane dodatkowe