Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Paciorek
Chronologia
faza C1b–C2
Kultura
kultura wielbarska/grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Podłużny paciorek żłobkowany z zielonego, przezroczystego szkła. Typologia: Tempelmann-Mączyńska XVIII.183.

Miejscowość
Siedliszcze - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Dubienka
Województwo
lubelskie
Surowiec
szkło
Wymiary
dł. – 3,81 cm; śr. – 1,05 cm
Waga
Stan zachowania
dobry
Sposób wykonania
topienie, wyciąganie
Nr inwentarzowy
MH/D/162/8
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B., Hyrchała A. 2021, Siedliszcze – Umgebung, Gem. Dubienka, Kr. Chełm, in: M. Gładysz-Juścińska, A. Kokowski, B. Niezabitowska-Wiśniewska, Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum – Polen – Band 4: Lublinerland, Kraków–Lublin, 241 (LCH–5–3/0.1).

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 202–203, 314–318, ryc. 78:515, tabl. XLVIII:515.

Dane dodatkowe