Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Paciorek
Chronologia
faza B2/C1–C1a– [C1b–C2]–D
Kultura
wielbarska/grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Połowa paciorka krążkowego z ciemnozielonego, nieprzezroczystego szkła z ornamentem linii zygzakowatej z białego, nieprzezroczystego szkła, ujętej w dwie linie z niebieskiej masy szklanej, miejscami słabo widoczne. Typologia: zbliżony do Tempelmann-Mączyńska XXII.294b.

Miejscowość
Siedliszcze - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Dubienka
Województwo
lubelskie
Surowiec
szkło
Wymiary
wys. – 0,82 cm; śr. – 1,63 cm
Waga
Stan zachowania
fragmentaryczny
Sposób wykonania
topienie, technika nawijania, ornamentowanie nitką szklaną
Nr inwentarzowy
MH/D/162/7
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B., Hyrchała A. 2021, Siedliszcze – Umgebung, Gem. Dubienka, Kr. Chełm, in: M. Gładysz-Juścińska, A. Kokowski, B. Niezabitowska-Wiśniewska, Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum – Polen – Band 4: Lublinerland, Kraków–Lublin, 241 (LCH–5–3/0.1).

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 204–205, 314–315, 319, ryc. 78:523, tabl. XLVIII:523.

Dane dodatkowe