Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Paciorek
Chronologia
TM.220 – faza B1– [C2 –B2/C1– C1a]–D / TM.274 – faza B2– [C1b –C2]–D
Kultura
wielbarska/grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Paciorek krążkowy z jasnozielonego, przezroczystego szkła z dwoma oczkami z czerwonej, nieprzezroczystej pasty szklanej – umieszczonymi naprzeciwlegle – obwiedzionymi pasmem białego, nieprzezroczystego szkła. Typologia: zbliżony do Tempelmann-Mączyńska XXI.220b/ XXII.274.

Miejscowość
Siedliszcze - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Dubienka
Województwo
lubelskie
Surowiec
szkło
Wymiary
wys. – 0,76 cm; śr. – 1,67 cm
Waga
Stan zachowania
dobry
Sposób wykonania
topienie, technika nawijania, ornamentowanie nitką szklaną
Nr inwentarzowy
MH/D/162/10
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B., Hyrchała A. 2021, Siedliszcze – Umgebung, Gem. Dubienka, Kr. Chełm, in: M. Gładysz-Juścińska, A. Kokowski, B. Niezabitowska-Wiśniewska, Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum – Polen – Band 4: Lublinerland, Kraków–Lublin, 241 (LCH–5–3/0.1).

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 204–205, 314–315, 319, ryc. 78:524, tabl. XLVIII:524.

Dane dodatkowe