Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Paciorek
Chronologia
faza B1-[C1b-C2]-D
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Mały fragment paciorka z zielonego, przezroczystego szkła, z częściowo czytelnym otworem. Typologia: pierwotnie prawdopodobnie duży pacior płasko-kulisty w typie Tempelmann-Mączyńska II.42b.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
1C (AZP 87–94/1)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
szkło
Wymiary
zachowane: 2,20×1,20×1,40 cm
Waga
Stan zachowania
uszkodzony
Sposób wykonania
topienie
Nr inwentarzowy
MH/A/9193
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 52-53, 318, tabl. VI:45.

Dane dodatkowe