Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Paciorek
Chronologia
faza B2/C1-C1a – C2
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Fragment paciorka podłużnego (?) z czarnego, nieprzezroczystego szkła z tzw. ornamentem roślinnym z białego, nieprzezroczystego szkła. Typologia: zbliżony do Tempelmann-Mączyńska XXII.348.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
1C (AZP 87–94/1)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
szkło
Wymiary
dł. zachowana – 1,30 cm; śr. – ok. 1,10 cm
Waga
Stan zachowania
uszkodzony
Sposób wykonania
topienie, technika nawijania, ornamentowanie nitką szklaną, przeciąganie
Nr inwentarzowy
MH/A/9214
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 52-53, 319, ryc. 78:44, tabl. VI:44.

Dane dodatkowe