Przedmiot
Przedmiot – element uprzęży końskiej (?), oprawa (dolna?) lub okucie
Chronologia
okres rzymski
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Przedmiot ze stopu miedzi. Kształtem przypominający dzwonek z długim, w przybliżeniu czworobocznym „kielichem”, rozszerzającym się w kierunku otwartego końca, uformowanym z cienkiej, wygiętej blaszki z widocznymi śladami lutowania w miejscu styku jej krawędzi. W górnej (?), węższej części masywna, lita kulka. Być może element uprzęży końskiej (?).

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
29 (AZP 86–94/205)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. całkowita– 3,50 cm, kielicha – 2,60 cm; wymiary dolnej części kielicha – ok. 0,97×0,95 cm; śr. kulki – ok. 0,77 cm
Waga
Stan zachowania
dobry
Sposób wykonania
odlew, lutowanie
Nr inwentarzowy
MH/A/8283
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 82–83, 352, 354, 356–357, ryc. 105:171, tabl. XVII:171.

Dane dodatkowe