Przedmiot
Przedmiot ze stopu miedzi
Chronologia
okres rzymski
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Przedmiot ze stopu miedzi w postaci cienkiej i płaskiej blaszki/taśmy, w przybliżeniu prostokątnej, z jedną krawędzią bardzo delikatnie łukowato wygiętą.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
1C (AZP 87–94/1)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. – 2,30 cm; szer. – 0,62–0,72 cm; gr. – ok. 0,17 cm
Waga
Stan zachowania
dobry
Sposób wykonania
odlew, kucie
Nr inwentarzowy
MH/A/8622
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 60-61, 354, tabl. XII:102.

Dane dodatkowe