Przedmiot
Przedmiot ze stopu miedzi
Chronologia
okres rzymski
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Fragment przedmiotu ze stopu miedzi w postaci dość masywnej sztabki, płaskiej od spodu, kształtem przypominającej połowę małego śmigła. Nieuszkodzone krawędzie ukośnie ścięte; przy uszkodzonej wyodrębnione prostokątne pole z zachowaną połową otworu. Na powierzchni zewnętrznej
ornament w postaci wybitego kółka z punktem w środku i dwóch, niewielkich, okrągłych zagłębień. Odtworzenie pierwotnego kształtu (śmigłowaty?) i funkcji niemożliwe.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
1C (AZP 87–94/1)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. – 2,10 cm; szer. – 0,80–1,10 cm; gr. – ok. 0,35 cm
Waga
Stan zachowania
uszkodzony
Sposób wykonania
odlew, kucie, wybijanie
Nr inwentarzowy
MH/A/8602
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 60-61, 354, ryc. 105:103, tabl. XII:103.

Dane dodatkowe