Przedmiot
Przedmiot ze stopu miedzi
Chronologia
okres rzymski (?)
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Przedmiot stopiony i odkształcony ze stopu miedzi. Blaszkowaty (?).

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
29 (AZP 86–94/205)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
ok. 1,30×1,50×0,58 cm
Waga
Stan zachowania
stopiony i odkształcony
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8298
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 82–83, 354, tabl. XVII:176.

Dane dodatkowe