Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Przęślik
Chronologia
okres rzymski
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Przęślik gliniany. Stożkowaty, niski, z płaską podstawą i także płasko ściętym wierzchołkiem. Wszystkie powierzchnie pokryte rytym ornamentem w postaci gęsto rozmieszczonych i krzyżujących się ze sobą linii prostych, falistych i zygzakowatych. Typologia: Magomedov typ B122b.

Miejscowość
Moroczyn
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
glina
Wymiary
śr. – 4,30 cm; wys. – 1,50 cm
Waga
Stan zachowania
dobry
Sposób wykonania
lepienie, wypał
Nr inwentarzowy
MH/A/4224
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 178–179, 346–347, 349, ryc. 101:459, tabl. XL:459.

Dane dodatkowe