Przedmiot
Rama sprzączki
Chronologia
wczesna faza okresu wędrówek ludów
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Rama sprzączki jednodzielnej, żelazna. Masywna, półkolista, silnie pogrubiona w przedniej części, w przekroju rombowata. Typologia: Madyda-Legutko H.30.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
1C (AZP 87–94/1)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
żelazo
Wymiary
dł. – 3,20 cm; szer. – 3,70 cm; gr. maksymalna – 0,70 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak kolca
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/9136
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 50-51, 287-288, 292, tabl. V:38.

Dane dodatkowe