Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Rama sprzączki
Chronologia
późny okres rzymski i wczesna faza okresu wędrówek ludów
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Przednia część ramy sprzączki ze stopu miedzi, nieznacznie pogrubiona, w przekroju w przybliżeniu owalna (nieco soczewkowata). Typologia: prawdopodobnie Madyda-Legutko grupa H, określenie typu niemożliwe.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
1C (AZP 87–94/1)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 0,80 cm; szer. – 3,00 cm; gr. – 0,34–0,42 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8624
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 50-51, 287-288, 292, tabl. V:37.

Dane dodatkowe