Przedmiot
Skuwka sprzączki (?)
Chronologia
okres rzymski
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Przedmiot ze stopu miedzi w postaci zwiniętej, cienkiej blachy, miejscami podwójnej. Na zewnętrznej stronie widoczna okrągła, rozklepana blaszka –główka nitu (?). Być może zniszczona skuwka sprzączki.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
1C (AZP 87–94/1)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
zachowane: 2,50×1,60×0,70 cm; gr. blachy – ok. 0,10 cm
Waga
Stan zachowania
zniszczona
Sposób wykonania
odlew, kucie
Nr inwentarzowy
MH/A/8604
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 60-61, 287-288, 292, tabl. XII:99.

Dane dodatkowe