Przedmiot
Stopka naczynia glinianego
Chronologia
okres rzymski
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Stopka naczynia glinianego. Zachowana w około 1/4. Masywna, jednolita, silnie poszerzona przy płaskim dnie. Fragmentarycznie zachowana pierwotna, górna powierzchnia dna wewnątrz naczynia oraz fragment jego ścianki.

 

 

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
1C (AZP 87–94/1)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
glina
Wymiary
śr. dna stopki, rekonstruowana – ok. 8,00 cm; wys. zachowana – 4,20 cm, stopki – ok. 4,00 cm; gr. ścianki naczynia – ok. 1,40 cm
Waga
Stan zachowania
zachowana w około 1/4
Sposób wykonania
lepienie, wypał
Nr inwentarzowy
MH/A/9320
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 60-61, 352, 355, tabl. XI:98.

Dane dodatkowe