Przedmiot
Skuwka sprzączki
Chronologia
późny okres rzymski i wczesne fazy okresu wędrówek ludów
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Skuwka sprzączki ze stopu miedzi. Niekompletna. Duża i masywna, bardzo starannie wykonana. Prostokątna, z masywnymi zaczepami. Mocowana dwoma niewielkimi nitami ze starannie spiłowanymi i wygładzonymi główkami. Najprawdopodobniej sprzączka jednodzielna. Typologia: odtworzenie typu sprzączki niemożliwe, być może Madyda-Legutko grupa H.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
1C (AZP 87–94/1)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
zachowane: dł. całkowita – 4,40 cm, płytki – 3,60 cm, nitów – ok. 0,60 cm; szer. płytki – 1,60–1,70 cm, zaczepów – ok. 0,36 cm; gr. płytki – ok. 0,24 cm; śr. wewnętrzna zaczepów (= maksymalna śr. niezachowanej ramy) – ok. 0,50 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8609
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 50-51, 292-294, ryc. 64:40, tabl. V:40.

Dane dodatkowe