Przedmiot
Skuwka sprzączki
Chronologia
późny okres rzymski i wczesne fazy okresu wędrówek ludów
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Skuwka sprzączki ze stopu miedzi. Zachowany mały fragment z cienkiej blachy, obecnie w przybliżeniu trapezowaty, z dwoma bardzo małymi nitami. Pierwotny kształt skuwki prawdopodobnie prostokątny lub zbliżony, o czym świadczą nieuszkodzone fragmenty dwóch dłuższych krawędzi. Odtworzenie typu sprzączki niemożliwe.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
1C (AZP 87–94/1)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
zachowane: dł. – 1,20–1,70 cm; szer. – 1,80 cm; gr. – ok. 0,09 cm; dł. nitów – ok. 0,26 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna
Sposób wykonania
odlew, kucie
Nr inwentarzowy
MH/A/8612
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 50-51, 287-288, 292, tabl. V:41.

Dane dodatkowe