Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Spiralka
Chronologia
okres rzymski
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Spiralka ze stopu miedzi. 11-zwojowa, wykonana z wąskiej taśmy, prostokątnej w przekroju. Końce taśmy spiłowane (?) i ostro zakończone, co pozwala zakładać, że jest to przedmiot kompletny. Prawdopodobnie element naszyjnika.

Miejscowość
Gródek - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 2,90 cm; szer. taśmy – ok. 0,30 cm; śr. zwojów – 0,40–0,50 cm
Waga
Stan zachowania
dobry
Sposób wykonania
odlew, gięcie, piłowanie (?)
Nr inwentarzowy
MH/A/8567
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 96–97, 307, tabl. XXI:218.

Dane dodatkowe