Przedmiot
Tarczka
Chronologia
okres rzymski (?)
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Okrągła tarczka ze stopu miedzi, w środkowej części wklęsło-wypukła. Strona wypukła ornamentowana koncentrycznymi żłobkami i żeberkami o zróżnicowanej szerokości, rozmieszczonymi naprzemiennie wokół umieszczonego w centrum owalnego zagłębienia. Podobne zagłębienie otoczone dookolnym, wąskim żeberkiem także w centrum wklęsłej strony; tam też bardzo słabo czytelne, koncentryczne, płytkie rowki i wąskie, niskie żeberka pokrywające niemal całą powierzchnię zagłębionej części, jednocześnie wyodrębniające dookolny, dość szeroki i niemal płaski pas przy krawędzi zewnętrznej.

Miejscowość
Gródek - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
śr. – 3,50 cm; wys. – ok. 0,38 cm; gr. – ok. 0,20 cm
Waga
Stan zachowania
dobry
Sposób wykonania
odlew, kucie
Nr inwentarzowy
MH/A/8565
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 96–97, 354, 356–357, ryc. 106:219, tabl. XXI:219.

Dane dodatkowe