Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Sprzączka
Chronologia
późny okres rzymski i wczesne fazy okresu wędrówek ludów
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Sprzączka ze stopu miedzi. Jednodzielna. Mała. Rama niemal kolista, pogrubiona w przedniej części, w przekroju owalna. Kolec w przekroju zbliżony do prostokąta, z końcem nieznacznie wykraczającym poza ramę. Typologia: Madyda-Legutko grupa H, zbliżona do H.29.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
1C (AZP 87–94/1)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. – 1,90 cm; szer. – 2,00 cm; gr. maksymalna – 0,40 cm; dł. kolca – 2,25 cm
Waga
Stan zachowania
dobry
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8629
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 50-51, 287-288, 292, ryc. 62:35, tabl. V:35.

Dane dodatkowe