Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Sprzączka
Chronologia
faza C3
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Sprzączka ze stopu miedzi. Jednodzielna. Rama owalna, silnie pogrubiona w przedniej części, w przekroju owalna, miejscami w przybliżeniu półokrągła. Kolec długi, profilowany, przewężony w około połowie długości, z wydzielonym w ten sposób czworobocznym polem metopowym u nasady, ozdobionym dwiema liniami rytymi, słabo czytelnymi. Typologia: Madyda-Legutko grupa H, zbliżona do H.12.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
1C (AZP 87–94/1)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. – 1,70 cm; szer. – 3,00 cm; gr. maksymalna – 0,55 cm; dł. kolca – 2,20 cm
Waga
Stan zachowania
dobry
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8614
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 50-51, 287-288, 292, ryc. 62:36, tabl. V:36.

Dane dodatkowe