Przedmiot
Szkło - przetopione paciorki szklane (?)
Chronologia
okres rzymski
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Szkło, bardzo silnie przetopione, być może naciekłe i przywarte do przepalonego fragmentu ceramiki. Powierzchnia silnie zniszczona, porowata, pokryta patyną ogniową. Zauważalne barwy szkła – biaława, niebieska i zielonkawa. Być może kilka przetopionych paciorków szklanych.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
1C (AZP 87–94/1)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
szkło, glina
Wymiary
Waga
Stan zachowania
silnie przetopione
Sposób wykonania
topienie, lepienie
Nr inwentarzowy
MH/A/9350
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 58-59, 314-315, 319, ryc. 79:95, tabl. XI:95.

Dane dodatkowe