Przedmiot
Fragment ceramiki z naciekłym szkłem - stopiony paciorek (?)
Chronologia
okres rzymski
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Fragment ceramiki, przepalony, z naciekłym i przywartym szkłem – stopionym paciorkiem (?), ze słabo widocznymi falistymi liniami barwy niebieskiej i plamkami szkła barwy białawej.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
1C (AZP 87–94/1)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
glina, szkło
Wymiary
zachowane: 2,80×2,70×1,70 cm
Waga
Stan zachowania
silnie przepalone
Sposób wykonania
lepienie, topienie
Nr inwentarzowy
MH/A/9348
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 58-59, 314-315, 319, ryc. 79:96, tabl. XI:96.

Dane dodatkowe