Przedmiot
Szpila
Chronologia
okres rzymski
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Szpila z haczykowatą główką – tzw. zatyczka, ze stopu miedzi. Trzon w części środkowej tordowany, w górnej i dolnej w przekroju kwadratowy. Typologia: Beckmann typ VIb.

Miejscowość
Dziekanów
Stanowisko
10 (AZP 86–94/75)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. – 3,90 cm
Waga
Stan zachowania
dobry
Sposób wykonania
odlew, skręcanie
Nr inwentarzowy
MH/A/8595
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 40-41, 342-343, ryc. 95, tabl. II:13.

Dane dodatkowe