Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Grot - harpun (?)
Chronologia
okres rzymski / wczesne średniowiecze (?)
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Grot z zadziorami, żelazny – harpun (?). Niekompletny – brak jednego zadzioru. Tulejka długa, rozszerzająca się ku wlotowi, w przekroju do około 2/3 długości owalna, przy podstawie liścia spłaszczona i w przekroju zbliżona do prostokąta; z długą, nieregularną szczeliną wzdłuż niemal całej długości. Liść bez zadziorów stosunkowo długi, o trudnym do odtworzenia kształcie przekroju, prawdopodobnie zbliżonym do soczewkowatego. Zachowany fragment zadzioru płaski. Typologia: zbliżony do Kaczanowski typ C.

Miejscowość
Dziekanów
Stanowisko
10 (AZP 86–94/75)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
żelazo
Wymiary
dł. całkowita – 5,50 cm, tulejki – ok. 3,60 cm, liścia z zadziorami – obecnie ok. 2,50 cm; śr. tulejki przy wlocie – ok. 0,80 cm, przy liściu – ok. 0,26×0,40 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletny – brak jednego zadzioru
Sposób wykonania
odlew, kucie
Nr inwentarzowy
MH/A/8596
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 40-41, 328-329, tabl. II:12.

Dane dodatkowe