Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Topór
Chronologia
okres rzymski / wędrówek ludów - wczesne średniowiecze (?)
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Topór żelazny, asymetryczny, z żeleźcem wygiętym ku dołowi. Szyjka, uszkodzona, w przekroju poziomym wyraźnie przewężona w stosunku do zachowanego w około 1/2 obucha, w pionowym – znacznie silniej wyodrębniona od dołu. Typologia: zbliżony do Kieferling grupa 5, wariant wschodni i Kontny grupa I.2.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
1C (AZP 87–94/1)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
żelazo
Wymiary
dł. – 18,40 cm; szer. ostrza – 5,40 cm; wys. obucha – 5,60 cm
Waga
499 g
Stan zachowania
uszkodzony
Sposób wykonania
odlew, kucie
Nr inwentarzowy
MH/A/8603
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 52-53, 328-331, ryc. 87, tabl. VI:48.

Dane dodatkowe