Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Wisiorek kulisty
Chronologia
faza B2/C1–C1a
Kultura
wielbarska/grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Wisiorek kulisty, złoty, lekko zdeformowany. Uszko szerokie; korpus bez zwieńczenia dołu; oba bogato zdobione filigranem i granulacją. Główny motyw zdobniczy pokrywający cały korpus naśladuje ornament pól/trójkątów na przemian chropowaconych i gładzonych charakterystyczny dla ceramiki lepionej w ręku kultury wielbarskiej (Schindler/Wołagiewicz grupa III), przy czym chropowatość imituje granulacja i filigran wypełniająca trójkąty obwiedzione filigranem, pola gładkie – niezdobione powierzchnie wisiorka. Tak powstałe trójkąty rozmieszczone w dwóch rzędach z podstawami opartymi o dookolny, perełkowany drucik umieszczony na największej wydętości korpusu. Wierzchołki trójkątów z górnego rzędu stykają się z pasmem filigranu umieszczonym u jego podstawy; z dolnego – z niewielkim okręgiem utworzonym przez filigran na dole korpusu. Typologia: von Müller typ I / Kokowski typ Ib1.

Miejscowość
Ubrodowice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
złoto – CL 20661
Wymiary
dł. – 2,60 cm; szer. uszka – ok. 0,50 cm; śr. korpusu – ok. 1,60 cm
Waga
Stan zachowania
lekko zdeformowany
Sposób wykonania
odlew, lutowanie, filigran, granulacja
Nr inwentarzowy
MH/A/8164
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 196–197, 306–309, 311, 377, ryc. 73:499, tabl. XLVI:499.

Dane dodatkowe