Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
stadium B2a – (stadium B2b)
Kultura
zarubiniecka/przeworska
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka oczkowata serii pruskiej ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Kabłąk taśmowaty z silnie zatartym ornamentem w postaci wzdłużnej bruzdy pośrodku wypełnionej poprzecznymi, krótkimi nacięciami. Przy przejściu kabłąka w nóżkę niewielkie zgrubienie/niski wałek. Nóżka rozszerzona w dolnej części, ozdobiona trzema parami wybijanych oczek. Typologia: A.III.60.

Miejscowość
Wolica
Stanowisko
3 (AZP 87–94/109)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 6,50 cm; szer. kabłąka – ok. 1,00 cm, nóżki maksymalna – 1,50 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły
Sposób wykonania
odlew, wybijanie
Nr inwentarzowy
MH/A/7029
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 196–197, 220, 228–229, ryc. 10:500, tabl. XLVI:500.

Dane dodatkowe