Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C2
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Fragment zapinki kuszowatej z podwiniętą nóżką, zapewne dwudzielnej, ze stopu miedzi. Zachowana dolna część kabłąka wąska, w przekroju trójkątna i najprawdopodobniej kolankowato wygięta; profilowana, z prostokątnym, niezdobiony polem metopowym u podstawy. Nóżka uszkodzona i odkształcona, w przekroju trójkątna, z prostokątną i niezdobioną metopą w górnej części. Typologia: A.VI/1.161/162. Zbliżona do Kokowski wzór ZG–79.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 3,20 cm; szer. kabłąka – 0,34–0,44 cm, nóżki – 0,24–0,34 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8673
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 114–115, 221, 248, tabl. XXVI:265.

Dane dodatkowe