Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C2
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Odkształcona. W otworze w płytce na główce pozostałość żelaznej osi sprężyny. Kabłąk wąski, w przekroju w środkowej części trójkątny, łagodnie, kolankowato wygięty; profilowany, z czworobocznymi, niezdobionymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Pole górne małe, wąskie; dolne – duże, prostokątne. Nóżka wąska, w przekroju w przybliżeniu trójkątna, z małą, prostokątną metopą w górnej części. Zaczep pochewki drucikowaty, dwukrotnie owinięty wokół podstawy kabłąka. Typologia: A.VI/1.161/162. Zbliżona do Kokowski wzór ZG–79.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. – 4,40 cm; szer. kabłąka – 0,40–0,42 cm, nóżki – 0,32–0,37 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły, odkształcona
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8691
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 114–115, 221, 248, tabl. XXVI:264.

Dane dodatkowe