Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C2
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. W otworze w płytce na główce pozostałość żelaznej osi sprężyny. Kabłąk wąski, w przekroju trójkątny, wysoko wysklepiony i trójkątnie załamany w około połowie długości; w górnej i dolnej części z bardzo małymi, wąskimi i prostokątnymi polami metopowymi, niezdobionymi. Nóżka długa, nieznacznie zwężająca się ku końcowi, w przekroju trójkątna, z małą, prostokątną metopą w górnej części. Z pochewki wyprowadzona blaszka, z której wycięto drut czterokrotnie owinięty wokół podstawy kabłąka. Typologia: A.VI/1.161/162. Zbliżona do Kokowski wzór ZG–79.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. – 5,00 cm; szer. kabłąka – 0,40–0,47 cm, nóżki – 0,27–0,40 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły
Sposób wykonania
odlew, cięcie
Nr inwentarzowy
MH/A/8696
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 114–115, 221, 248, 255, 258, ryc. 28:268, tabl. XXVI:268.

Dane dodatkowe