Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C2
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. W otworze w płytce na główce pozostałość osi sprężyny. Kabłąk wąski, krótki, w przekroju na niemal całej długości w przybliżeniu trójkątny, wysoko wysklepiony i trójkątnie załamany w środkowej części; profilowany, z czworoboczną metopą w dolnej części. Nóżka nieznacznie zwężająca się w kierunku prosto uformowanego końca, trójkątna w przekroju, z małą, prostokątną metopą w górnej części. Zaczep pochewki drucikowaty z zachowanym jednym oplotem wokół podstawy kabłąka; drut wyprowadzony z pochewki dość szeroki, rozklepany. Typologia: A.VI/1.161/162. Zbliżona do Kokowski wzór ZG–79.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. – 4,30 cm; szer. kabłąka – 0,50–0,55 cm, nóżki – 0,37– 0,48 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8714
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 114–115, 221, 248, tabl. XXVI:269.

Dane dodatkowe