Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C2
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły; nóżka uszkodzona. W otworze w płytce na główce pozostałość żelaznej osi sprężyny. Kabłąk wąski, krótki, w przekroju w środkowej części trójkątny, wysoko wysklepiony i delikatnie trójkątnie załamany w około połowie długości; profilowany, z czworobocznymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Pole górne małe, wąskie i niezdobione; dolne – duże, prostokątne z ornamentem dwóch lekko ukośnych linii rytych i umieszonym poniżej znakiem X. Zachowana część nóżki taśmowata, zwinięta, bez śladów profilacji. Typologia: A.VI/1.161/162. Zbliżona do Kokowski wzór ZG–79.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi, żelazo
Wymiary
dł. zachowana – 3,20 cm; szer. kabłąka – 0,33 cm, górnej części nóżki – 0,37 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły, nóżka uszkodzona
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8669
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 116–117, 221, 248, tabl. XXVII:271.

Dane dodatkowe