Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C2
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły; nóżka uszkodzona. W otworze w płytce na główce pozostałość żelaznej osi sprężyny. Kabłąk wąski, w przekroju – na niemal całej długości – trójkątny, wysoko wysklepiony i łukowato wygięty w około połowie długości; profilowany, z małymi, prostokątnymi i niezdobionymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Nóżka nieznacznie zwężająca się w kierunku uszkodzonego końca, nieco wklęsła od spodu (blaszkowata), w przekroju rynienkowata i trójkątnie załamana, z bardzo małą, wąską i prostokątną metopą w górnej części. Typologia: A.VI/1.162. Zbliżona do Kokowski wzór ZG–79.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi, żelazo
Wymiary
dł. zachowana – 3,50 cm; szer. kabłąka – 0,40–0,47 cm, nóżki – 0,37–0,44 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły, nóżka uszkodzona
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8735
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 116–117, 221, 248, 253, 254, 256, ryc. 28:272, tabl. XXVII:272.

Dane dodatkowe