Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
stadium C1a - faza C2
Kultura
wielbarska/grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły; nóżka uszkodzona i odkształcona. W otworze w płytce na główce pozostałość żelaznej (?) osi sprężyny. Kabłąk wąski, w przekroju – na niemal całej długości – trójkątny, łukowato wygięty; profilowany z polami metopowymi w górnej i dolnej części. Pole górne małe, wąskie i niezdobione; dolne – duże, prostokątne ze słabo czytelnymi, krzyżującymi się liniami rytymi. Nóżka wąska, nieznacznie wklęsła od spodu (blaszkowata), w przekroju rynienkowata, z małą, wąską i niezdobioną metopą w górnej części. Typologia: A.VI/1.162.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi, żelazo (?)
Wymiary
dł. zachowana – 4,30 cm; szer. kabłąka – 0,40 cm, górnej części nóżki – 0,34 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły; nóżka uszkodzona i odkształcona
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8729
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 116–117, 221, 248, tabl. XXVII:274.

Dane dodatkowe