Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
stadium C1a - faza C2
Kultura
wielbarska/grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Duża i masywna zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. W otworze w płytce na główce pozostałość żelaznej osi sprężyny. Kabłąk wąski, nieznacznie rozszerzający się w kierunku nóżki, w przekroju – na niemal całej długości – trójkątny, łukowato wygięty; profilowany, z czworobocznymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. W około połowie długości pola dolnego głębokie, poprzeczne zagłębienie, w przekroju trójkątne, powstałe przez spiłowanie środkowej części metopy i nadające jej „dwuczęściowy” wygląd. Nóżka długa, nieznacznie zwężająca się ku końcowi, w przekroju trójkątna i profilowana z prostokątną metopą w górnej części wykonaną w analogiczny sposób jak dolna metopa na kabłąku; na końcu nóżki ornament w postaci dwóch rzędów poprzecznych nacięć odchodzących od krawędzi bocznych. Zaczep pochewki drucikowaty, dwukrotnie owinięty wokół podstawy kabłąka. Typologia: A.VI/1.162.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi, żelazo
Wymiary
dł. – 6,60 cm; szer. kabłąka – 0,52–0,59 cm, nóżki – 0,42–0,57 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8702
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 116–117, 221, 248, ryc. 26:275, tabl. XXVII:275.

Dane dodatkowe