Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
stadium C1a - faza C2
Kultura
wielbarska/grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Kabłąk zapinki kuszowatej z podwiniętą nóżką, dwudzielnej, ze stopu miedzi. Dość szeroki, w przekroju w części środkowej trójkątny, łagodnie, łukowato wygięty; profilowany, z czworobocznymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Pole górne małe, wąskie, ozdobione słabo czytelnym poprzecznym żłobkiem; dolne – duże, prostokątne, ornamentowane znakiem X w górnej części przeciętym przez poprzeczną linię rytą. Zachowany mały fragment przewężenia u podstawy kabłąka w miejscu mocowania niezachowanej pochewki. Kabłąk sprawia wrażenie wykonanego niestarannie, profilowanie jest niesymetryczne, ornament wykonany niedbale i „przesunięty”. Typologia: A.VI/1.162.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 3,40 cm, szer. kabłąka – 0,57–0,60 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8721
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 118–119, 221, 248, ryc. 26:280, tabl. XXVII:280.

Dane dodatkowe