Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
stadium C1a - faza C2
Kultura
wielbarska/grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły; nóżka uszkodzona. Silnie odkształcona. Kabłąk stosunkowo szeroki, w przekroju w części środkowej trójkątny; profilowany, z czworobocznymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Pole górne u podstawy ozdobione poprzeczną, rytą linią i dodatkowo podkreślone płytkimi, owalnymi wycięciami po bokach kabłąka; dolne – ornamentowane dwiema poprzecznymi liniami rytymi. Przewężenie przy przejściu kabłąka w nóżkę – w miejscu mocowania niezachowanego zaczepu pochewki – z ukośnie ściętymi krawędziami. Nóżka taśmowata, obecnie zwinięta, z prostokątnym polem metopowym w górnej części wyodrębnionym ornamentem dwóch poprzecznych linii rytych. Typologia: A.VI/.161–162.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. w zachowanym stanie – 4,30 cm; szer. kabłąka – 0,52–0,56 cm, górnej części nóżki – 0,50 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły; nóżka uszkodzona; silnie odkształcona
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8720
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 120–121, 221, 249, tabl. XXVII:281.

Dane dodatkowe